Logo Shadow
Search
Basket
0
Mobile Menu
Shadow

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Bård Holmboe ved Gresshoppa Aktiv AS er behandlingsansvarlig for

virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har

krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og

generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §

18 1. ledd).
 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å

kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere

på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du

til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er

spesifisert.
 

Formålet med behandlingen er å levere produkter og tjenester som avtalt. Opplysninger innhentes
enten over vår kundeportal eller på annen måte via vårt salgsapparat, opplysningene lagres i vårt ERP-system.
 

Hva er det rettslige grunnlaget?

I hovedsak for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser, eller for å kunne sende relevant informasjon,
og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.
 

Hvilke personopplysninger behandles?

Proffkunder må registrere et ordinært kundeforhold, vennligst kontakt oss.
For forbrukerhenvedelser samler vi inn navn, telefonnr og epostadresser over nettstedets kontaktskjema.
Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret

fra å besvare din henvendelse eller gi deg tilgang til produkter og tjenester.


Hvor hentes opplysningene fra?

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og

via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster

ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker

både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og

godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som

behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.


Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiesinformasjon


Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men

Gresshoppa Aktiv AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden.

Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av

Gresshoppa Aktiv AS/gresshoppaaktiv.no.
 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysningene lages via Getynetplatformen i vårt CMS system. Vi sletter

brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.


Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Norsk lovgivning legges til grunn. Du har rett til innsyn i personopplysningene Gresshoppa Aktiv AS
behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres.
Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine
personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov,
eller tillatt som følge av berettigede interesser. Gresshoppa Aktiv AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon,

dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.
 

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig

dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger

behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene

dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og

bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til

dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har

oppgitt til Gresshoppa Aktiv AS. Dersom du mener at Gresshoppa Aktiv AS behandling av personopplysninger er i strid med

personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.
 

Hvordan sikres opplysningene?

Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten,

DCode Websolutions. De har egne rutiner for dette.
 

Kontaktinformasjon.

Gresshoppa Aktiv AS, Slogumveien 99, 2015 Leirsund.
post@gresshoppaaktiv.no // telefon: 23 14 01 30